گوشه دنج

اللهم لاتکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا...

گوشه دنج

اللهم لاتکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا...

گوشه دنج

هرچه می نویسم پنداری دلم خوش نیست و بیشتر آنچه در این روزها نبشتم همه آن است که یقین ندانم که نبشتن اش بهتر است یا نانبشتن اش. حقا و به حرمت دوستی که نمی دانم که این را که می نویسم راه سعادت است که می روم یا راه شقاوت؟ و حقا که نمی دانم که این نبشتنم طاعت است یا معصیت؟ کاشکی یکبارگی نادان شدمی تا از خود خلاص یافتمی!.....
عین القضات همدانی/525-492
+ اگر خواندید و حس کردید ثانیه هایتان را هدر داده اید، نگارنده از همین تریبون حلالیت می طلبد.
++اینجا حرف هایی را می نویسم که فکرکرده ام گفتنش بهتر از نگفتنش باشد.پس اینجا "من" را نمی خوانید.چون ممکن است من یعنی ف.قاف مصداق اتم و اکمل "لم تقولون ما لاتفعلون" باشم.

دارم به دوران بعد از علوم پایه فکر میکنم.دورانی که برای منِ علوم پایه ای دوران "آخ جون استاجری" ست، برای یک دانشجوی ترم هشت و نه، دوران " استاجری خر است" و برای یک اینترن 48ساعت کشیک ایستاده دوران "یادش بخیر استاجری چه خوب بود"!!! اگر زمانی دلتان خواست بدانید که این متد مزخرف غیرقابل اجرا "درس هر روز را همان روز بخوان" از کجا آمده و کدام خداپدرآمرزیده ای همچین تزی داده، بروید و زندگی یک استاجر را از نزدیک مورد مطالعه قرار دهید. به زودی خواهید فهمید که این عبارت کپی برابر اصل زندگی یک استاجر است.البته بیشتر مربوط می شود به دو سه هفته اول شروع یک کورس، و بعد از آن استاجر ترجیح میدهد مانند مابقی ترمها، در طول ترم از زندگی اش لذت ببرد و کار فردا را به امروز نیفکند! با این تفاوت که از یک هفته مانده به امتحان کورس، خواب و خوراک رسما تعطیل است و استاجر خاطی مرگ را به چشم خواهد دید.
با وجود این دورنمای رعشه بر اندام افکن (!) از دوران پیش رو، این جانب ف.قاف با تک تک سلولهای وجودم از شروع این مرحله استقبال میکنم و چنانچه با دعای شما عزیزان از دام آزمون علوم پایه گریختم، ورود افتخارآمیز خودم را به بیمارستان تبریک عرض نموده آرزوی درخشش در تمامی مراحل پیش رو را برای خویشتن دارم :)
+ پزشکی نوین دوران فیزیوپاتی ندارد، اگر برایتان سئوال پیش آمد یک وقت!
+ برای همه علوم پایه ای ها خصوصا نوع شهریوری شان دعا کنید لطفا :)
ف.قاف