گوشه دنج

اللهم لاتکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا...

گوشه دنج

اللهم لاتکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا...

گوشه دنج

هرچه می نویسم پنداری دلم خوش نیست و بیشتر آنچه در این روزها نبشتم همه آن است که یقین ندانم که نبشتن اش بهتر است یا نانبشتن اش. حقا و به حرمت دوستی که نمی دانم که این را که می نویسم راه سعادت است که می روم یا راه شقاوت؟ و حقا که نمی دانم که این نبشتنم طاعت است یا معصیت؟ کاشکی یکبارگی نادان شدمی تا از خود خلاص یافتمی!.....
عین القضات همدانی/525-492
+ اگر خواندید و حس کردید ثانیه هایتان را هدر داده اید، نگارنده از همین تریبون حلالیت می طلبد.
++اینجا حرف هایی را می نویسم که فکرکرده ام گفتنش بهتر از نگفتنش باشد.پس اینجا "من" را نمی خوانید.چون ممکن است من یعنی ف.قاف مصداق اتم و اکمل "لم تقولون ما لاتفعلون" باشم.

بابا ما نماینده کلاس هم که می شدیم یکی از وظایفمان شنیدن نظرات و پیشنهادات بقیه بود! خیر سرمان مثلا انتخاب شده بودیم برای همین کار؛ که اگر قرار بود اتفاقی بیفتد، نظر و پیشنهاد بقیه را هم جویا می شدیم که یک وقت خدای نکرده با تک روی و خودرأیی مان گند نزنیم به همه چیز!

حتی همین حالا ، توی همین شهر کوچک، توی همین خوابگاه کوچک، توی همین طبقه خلوت هم نماینده طبقه مان یکی از وظایف رسمی و مهم ـش ثبت انتقادات و پیشنهادات هم طبقه ای ها در چک لیست تعیین شده ـست...

نمی دانم شاید گوش کردن به نظرات مخالف جزو حیطه مسئولیت های ریاست مجلس نیست!

امیدوار بوَد آدمی به خیر کسان / مرا به خیر تو امید نیست،شر مرسان!

+ رجانیوز : رأی گیری بیست دقیقه ای برای جزئیات طرح برجام/ لاریجانی: اگر پیشنهادات نمایندگان بررسی بشود به مشکل بر میخوریم، همین را رأی گیری کنید.

++ بیست و یک مهر 1343 - سالروز تصویب لایحه ننگین کاپیتولاسیون / بیست و یک مهر 1394 - تصویب جزئیات طرح برجام در مجلس

ف.قاف